**حکومت ناهنجار ساسانی**

 

۳۰ آذر ۲۱ ش: سرنگونی سلسله ساسانی با قتل یزدگرد سوم

 

رهبر انقلاب:

«واقعاً هرچه در ترسیم چهرهٔ فساد و #دیکتاتوری و #تبعیض و اختلاف طبقاتی دوران #ساسانی بگوییم کم گفتیم، حتی بعضی از حکومت‌های قبل از دوران ساسانی بهتر از آن‌ها بودند، این هخامنشیانی که در تاریخ ایران معروف شدند به بیابانگرد و وحشی و ازاین قبیل، این‌ها بسیاری از خصلت‌ها و خصوصیاتشان بهتر از ساسانیان بود، ساسانیان که طولانی هم حکومت کردند در ایران چند قرن حکومت کردند، حقیقتاً مظهر نابسامانی و ناهنجاری وضع زندگی مردم بودند.» 17/07/1367 

.

در این مجموعه از مطالب دانشجو ایران به بررسی و انتشار «روایت حضرت امام خامنه ای از وقایع تاریخی » می پردازیم . انتشار تصاویر و فیلم های مربوط به وقایع مهم تاریخ ایران و جهان و همچنین برگ هایی از زندگی نامه امام خامنه ای محتوای این مجموعه مطالب را تشکیل می دهد . شما می توانید با پیگیری برچسب « روایت امام خامنه ای از وقایع تاریخی » مطالب رو دنبال کنید و بخوانید