هنوز که هنوز است، نام های اسلامی جزء اولین انتخاب های والدین ایرانی برای فرزندان شان محسوب می شود؛ در میان فرزندان پسر، امیر علی بیشترین فراوانی را دارد و در میان دختران، فاطمه. اگر میخواهید از 10 اسم پسرانه و دخترانه با بیشترین فراوانی در کشورمان مطلع شوید، اینفوگرافیک زیر را دنبال کنید. 

دانلود پی دی اف | دانلود تصویر بزرگ