به گزارش دانشجو ایران حجت الاسلام پورذهبی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی،در خصوص حاشیه های ایجاد شده درباره تحصیل حسین فریدون در این دانشگاه گفت: حاشیه هایی در مورد مسئله تحصیل حسین فریدون ایجاد شد که این شخص می خواست دفاعیه دکترای خود را با فرد خاصی در دانشگاه انجام دهد؛ که دانشکده زیر بار نرفت.

 

وی اضافه کرد: اینکه حسین فریدون توصیه ای در این دانشگاه تحصیل می کند، در ریز جریان آن نیستم؛ اما دانشجو بودن وی در پردیس دانشگاه شهید بهشتی درست است. مشکل از آنجایی آغاز شد که وی خواست از پروژه دکترای خود در زمان محدودی با فرد خاص دفاع کند، اما دانشگاه موافقت نکرد و فرد دیگری را برای این کار مشخص کرده است؛ به همین دلیل دانشگاه تحت فشار بود.

 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بهشتی در پایان گفت: این که فریدون به صورت توصیه ای یا آزمون به دانشگاه وارد شده باشد، مشخص نیست.