یک روزنامه صهیونیستی نسبت به قدرت موشکی ایران ابراز نگرانی کرد.

 

اسرائیل نشنال نیوز در گزارشی نوشت: براساس آمار مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، ایران دارای ذخایر موشکی و راکتی زیادی است و تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

 

این روزنامه می‌افزاید: ایران در دهه 1980 توسعه زرادخانه موشکی خود را آغاز کرد و اکنون بزرگترین نیروی موشکی و راکتی را در خاورمیانه دارد. برآورد می‌شود ایران حدود یک هزار فروند راکت و موشک با بردی از 90 تا هزار و 200 مایل داشته باشد.

بعد از توافق هسته‌ای با ایران موشک‌های ایران همچنان به قوت خود باقیست وتوان ایران را برای استفاده از نیروهای نامنظم خود در منطقه تقویت می‌کند تا از این طریق جریان نفت را در خلیج فارس تهدید کند. برنامه موشکی و توانمندی‌های نامنظم ایران، همگی توان این کشور را برای دنبال کردن اهداف ژئوپلتیک خود در منطقه تقویت می‌کند.