مردم استرالیا در اعتراض به شکنجه نوجوانان در زندان‌های این کشور تظاهرات کردند

افشای فیلم‌های شکنجه نوجوانان استرالیایی در زندان‌های این کشور، موج جدیدی از تظاهرات و اعتراضات را در این کشور به راه انداخته است.

 

 

 مردم در شهرهای مختلف استرالیا به خیابان‌ها آمده‌اند تا ناراحتی خود را از رفتار شکنجه‌گران ابراز کنند. عده‌ای از معترضین فریاد می‌زدند: «جوانان مستحق عزت، احترام و توجه هستند»،  عده‌ای دیگر دست‌نوشته‌هایی را به همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود، «کودکان به عشق ما نیازمندند، نه به خشونت!»در میان تظاهرکنندگان حتی شعارهایی در سرزنش نژادپرستی که امروز گریبان غرب را گرفته شنیده می‌شد.

معترضی بر روی پارچه‌نوشته خود این جمله را هک کرده بود که «زندگی سیاهان حتی اینجا هم اهمیت دارد.» ویدیوهایی که به تازگی از داخل زندان‌های نوجوانان استرالیا منتشر شده نشان می‌دهد ماموران زندان وحشیانه با زندانیان برخورد می‌کنند. در این ویدیو شکنجه‌گران در حالی که کیسه‌هایی را بر روی سر نوجوانان کشیده‌اند آنها را شکنجه می‌کنند. اقدامی که همه را به یاد شکنجه‌های آمریکایی ها در زندان «ابو غریب» عراق انداخت. گفته می‌شود این فیلم متعلق به سال 2010 است. انتشار این تصاویر، مقامات استرالیا را هم به واکنش واداشته است.