عبدالعلی بازرگان

 

مفسر التقاطی فرهنگ غرب

«عبدالعلی بازرگان» دومین فرزند مهندس بازرگان است، سابقه همکاری با «جبهه ملی»، «نهضت آزادی» و «جنبش مسلمانان مبارز» را که به اتخاذ مواضع تند ضدجمهوری‌اسلامی شهرت دارد، در کارنامه خود داراست؛

با این‌حال امثال او در روزنامه‌های زنجیره‌ای دوره اصلاحات تاخت و تاز بسیاری می‌کردند. او بعد از فتنه 88 با ارائه مطالب گزنده و موهن و با سوءاستفاده از متون دینی به نفی ماهیت انقلاب اسلامی و جمهوری‌اسلامی پرداخت و همچون گرایش‌های التقاطی «نهضت آزادی»، به ارائه تفسیرهای نادرست و منطبق بر آموزه‌های فرهنگ غربی از مفاهیم اسلامی و شیعی میپردازد. بازرگان بعد از فتنه 88 با همه توان تلاش کرد تا به مقدسات ملت ایران، انقلاب و ولایت فقیه حمله‌ور شود.