عطا الله مهاجرانی

- فرار از دست همسران صیغه‌ای !

«عطاا... مهاجرانی» وزیر فرهنگ دولت اصلاحات که اکنون به کارشناس رسانه‌های بیگانه ازجمله BBC تبدیل شده، در سال 83 به بهانه ادامه تحصیل به انگلیس گریخت، اما اصل ماجرا این بود که در آن سال خانمی ادعا کرد که یکی از همسران صیغه‌ای مهاجرانی است و از او شکایت نمود و خواهان ثبت ازدواجش شد.

مهاجرانی ابتدا هرگونه ارتباط با این زن را تکذیب کرد، اما در پی شکایت همین زن بازداشت شد. مهاجرانی در مرداد 1383 به اتهام ترک نفقه، عدم ثبت ازدواج و فریب در امر ازدواج زندانی شد، اما 4 روز بعد با ارائه وثیقه آزاد گشت و با آنکه تعهد داده بود شاکی خود را راضی کند، اما چند ماه بعد از کشور فرار کرد!