نازک پهلوی

- روسپی خاندان پهلوی

«نازک پهلوی» فرزند «حمیدرضا پهلوی» و برادرزاده «محمدرضا پهلوی» بود که از طریق رابطه نامشروع متولد شد و در فساد اخلاقی از پدرش چیزی کم نداشت. وی در آستانه انقلاب اسلامی، پس از فرار به انگلیس، سال‌ها در فیلم‌های مستهجن بازی کرد و نهایتاً در 29 سالگی به‌طور مشکوکی مُرد.