شاه ایران

- جدایی 3 برابر وسعت کنونی ایران تا پیش از انقلاب
چه‌کسی حافظ تمامیت ارضی ایران بود؟

در حالی که طی دوران پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در سالهای دفاع مقدس، دشمنان حتی نتوانستند یک وجب از خاک کشورمان را جدا کنند، اما تا پیش از سال 1357 و از جمله در دوران رژیم پهلوی بیش از4,322,000 کیلومترمربع از خاک کشورمان تجزیه شد، از جمله بحرین!