پرستو فروهر

- هنرِ الحاد

«پرستو فروهر» دختر «داریوش فروهر» از عناصر لیبرال و ملی-مذهبی، است. وی که اکنون در آلمان زندگی می‌کند، همواره به‌عنوان هنرمندی ضددین شناخته شده و این امر  سبب استقبال رسانه‌های ضدانقلاب برای بزرگنمایی او شده است.

فروهر اخیراً در اقدامی وقیحانه با انتشار تصاویری از کاناپه‌های منقش با مفاهیم عاشورایی، به ارزش‌ها و اعتقادات مسلمانان جسارت کرد. البته توهین‌های این فرد به اعتقادات مردم ایران تازگی ندارد و او بارها ازجمله در زمستان 92 در یک گالری در لندن به مفاهیم و ارزشهای دینی و عاشورایی توهین کرد و مورد حمایت دولت‌های غربی قرار گرفت.