الهام چرخنده

📽بازگشت الهام چرخنده به تلویزیون با مستند «از زمین تا بهشت»

⛪️این مجموعه که روایتگر زمانه و زندگی شهدای اقلیت است، آخرین مراحل فنی را طی می کند.