دانشجو

۱۱ عضو بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران این هفته در نماز جمعه این استان سخنرانی می‌کنند.

 ،۱۱ عضو بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران این هفته در نماز جمعه استان تهران سخنرانی می‌کنند.

 

بر این اساس، امین اقرلو،  مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نماز جمعه شهر ری؛ سید حسن تقوی، مسئول بسیج دانشجویی علوم پزشکی ایران در شهر قدس؛ محمد امیری، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در نصیر شهر؛ مهدی عبدالملکی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی در چهار دانگه؛ علیرضا تسلیمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد پرند در پرند، ابوالقاسم هوشمند، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ورامین در ورامین؛ محمد نوری، دبیر شورای تبیین مواضع استان تهران در نمازجمعه خیرآباد؛ علی ضیایی، عضو شورای بسیج دانشجویی علم و صنعت در باقرشهر؛ حامد جواهری دلجو، عضو شورای بسیج امیرکبیر در گلستان؛ علی بابایی، عضو شورای بسیج دانشجویی علامه در صفادشت و مهبد مهرافزا، مسئول بسیج دانشجویی شهید بهشتی در نماز جمعه نسیم شهر به ایراد سخن خواهند پرداخت.