بلیغات امریکا

تبلیغات آمریکا

 

از اواسط دهه هفتاد میلادی تبلیغات کشور آمریکا در سریال‌ها و سینماها به اوج می‌رسد. مردمان بسیاری خانه و کاشانه خود را حراج می‌کنند تا خود را به کشور آمریکا برسانند. در حالیکه نمی‌دانند که با هزینه‌های گزاف، خود را برده عده‌ای می‌کنند.

تقصیری ندارند، چرا که هزاران بار از طریق مستقیم و غیرمستقیم تبلیغات آمریکا را دیدند و شنیدند. از لحاظ روانشناسی، اگر مردمانی با شما مخالفت کردند و یا افکاری بر علیه شما داشتند، شما می‌توانید افکار آنها را در طی چند دهه تغییر دهید. ولی، قدرت‌های بزرگ این چند دهه را به چند سال کاهش دادند. چرا که برای ساخت فیلم‌های ژانرهای مختلف که بتواند پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم را به مخاطب منتقل کند (تحمیل کند)، هزینه‌های بسیاری می‌کنند.

 

آدمیان را کوچ می‌کنند تا برای «جهان جدید» آماده کنند. نمایی از این جهان را می‌توان در مقیاسی کوچکتر دید. ایالات متحده آمریکا...

 

تمامی اسناد و مدارک نشان می‌دهد که ما ناخواسته و ندانسته وارد بازی بزرگان شدیم. موزیک‌ها، فیلم‌ها و آگهی‌های مختلف تلویزیونی کشورهای غربی، ما را وارد بازی کردند.

 

سخت است باور این موضوعات، ولی انسان‌هایی می‌توانند این موضوعات را درک کنند که همزمان مطالعاتی را در زمینه موضوعات مبانی اجتماعی (روانشناسی، رسانه‌ها، تاریخ)، دینی، سیاسی کنند. اگر اعتقاد بر این است که صحبت‌های افراطی‌ها نبایستی سرلوحه قرار داد، پس همینطور صحبت‌های هیچ کس را هم سرلوحه قرار ندهید و مطالعه کنید. همانند من متوجه خواهید شد در این جهان چه سخنانی درست است و چه سخنانی فریب!

 

فَاُقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ (اعراف ۱۷۶)

منبع : افسران : http://www.afsaran.ir/link/1316259