باهنر

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: انتخابات جنگ نیست بلکه رقابتی سالم، دوست داشتنی و طراوت بخش به جامعه است.

به گزارش دانشجو ایران ، محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو در خصوص این موضوع که شما اخیرا در مصاحبه ای اعلام کردید به دنبال معرفی فردی برای رقابت با روحانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نیستید، آیا این به نوعی اعلام شکست زودهنگام به عنوان یک رجل سیاسی برای شما نیست؟ گفت: انتخابات یک جنگ نیست و ما در مقابل کسی نایستادیم بلکه رقابتی سالم، دوست داشتنی و طراوت بخش به جامعه است به همین دلیل عنوان کردیم در مقابل روحانی و در مقابل هیچ کس دیگری کاندیدا نمی گذاریم.

 

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: ما در مورد یک فرد خاص در اصولگرایی به جمع بندی می رسیم و از آن حمایت می کنیم. در گذشته نیز به همین ترتیب بوده است هنگام برگزاری یک انتخابات هیچ گاه تنها یک کاندیدا وجود ندارد لذا انتخابات با حضور کاندیداهای مختلف رقابتی می شود.

 

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: ما به دنبال برگزاری انتخاباتی سالم، باطراوت و رقابتی هستیم نه انتخاباتی منفی و خشن و به شدت به دنبال آن هستیم که مسائلی که در گذشته در این خصوص به وجود آمد، تکرار نشود.