رئیس دانشگاه تهران گفت: رئیس جمهور علاقه‌مند بود که در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها شرکت کند، اما با توجه به سفر وی، زمان برگزاری این مراسم هنوز تعیین نشده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمود نیلی احمدآبادی گفت: سفر خارجی رئیس جمهور موجب شد تا برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها با تاخیر مواجه شود.

 

وی افزود: امیدواریم که بعد از بازگشت آقای رئیس جمهور زمان برگزاری این مراسم مشخص شود.

 

رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال لغو برگزاری این مراسم وجود دارد، خاطرنشان کرد:  ما چنین خواسته ای نداریم و باتوجه به اینکه رئیس جمهور علاقه مند به شرکت در این مراسم بوده اند امیدواریم مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها برگزار شود.

 

در ابتدای سال تحصیلی جدید دانشگاه تهران با ارسال نامه ای از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها دعوت کرد.