سعید جلیلی

سعید جلیلی در برنامه دانشجویی که امروز و در آستانه یوم الله 13 آبان در دانشگاه شیراز برگزار شد در نشستی با عنوان «تنش زدایی یا تهدید زدایی» اظهار داشت: صبر با اتکا به خدا معنی پیدا می‌کند نه اعتماد به کدخدا، برای دشمنی که توانایی ها ی ملت را منشاء تنش معرفی می‌کند، تنش زدایی به سانتریفیوژ زدایی ختم نخواهد شد.

 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فرجام تنش زدایی یعنی خالی کردن تمام منابع قدرت ملت، تصریح کرد: ثمره تئوری اعتماد به کدخدا رفع تهدید موهوم از گذشته یا میوه خیالی در آینده است.

 

جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: آنهایی که دل به ابر شتابان می بندند باد های بد عهدی ناکامشان میسازد، به جای دل سپردن به بادهای باختر و ابرهای شتابان باید همت بر به کارگیری رودخانه زلال توان ملت داشت.

 

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان با تاکید بر اینکه با عزم ملی باید سیمان را در منافذ فساد ریخت نه منابع قدرت، گفت: صبر از جنود عقل و جزع از جنود جهل است.

 

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: رفتاری که با جزع سیاسی شروع شود فرجام صبر جمیل را نخواهد داشت. صبر جمیل یعنی اراده و توان مقاومت داشتن و نباید با جزع، توانایی یک ملت را تحقیر و در اراده مقاومت یک ملت تردید ایجاد کرد.

 

جلیلی تاکید کرد: ایمان و اعتماد به نفس یک ملت مهمترین سرمایه ملی و چشمه جوشان منافع ملی است، تاریخ روشن خواهد کرد چه کسانی در گفتگوها انشا خواندند. آنچه مسلم است گفتگو و مذاکره باید برای دفاع از حقوق ملت باشد و آنچه ما در گفتگو ها بر آن تاکید داشتیم و به طرف مقابل گوشزد میکردیم این بود که گفتگو محل دیکته نوشتن نیست.

 

وی گفت: نباید اجازه داد دیکتاتورها مذاکرات را جایی برای دیکته منویات خود قرار دهند. اگر گفتگو ها جای انشا خواندن نیست جای املا نوشتن هم نیست.