✅ گاهی اوقات در زندگی، بعضی خانم‌ها از خودشان درآمد دارند و یا آنکه ارثی دارند و در هرصورت به جهت مالی وضع زن از وضع مرد بهتر است. اینجا زن باید خیلی مراقب باشد که خدای ناکرده به‌خاطر ثروت و حقوق و پشتوانه مالی خود بر سر مردش منتی نگذارد. همچنین گاهی این منت‌گذاری‌ها به‌خاطر مدرک دانشگاهی است.

 

 الان بیشتر ورودی‌های دانشگاه‌ها دختر هستند، پس به‌طور طبیعی خانم‌ها اگر بخواهند با هم‌مدرک‌های خودشان ازدواج کنند باید تعداد زیادی از آن‌ها مجرد بمانند، در نتیجه با کسانی ازدواج می‌کنند که سطح تحصیلاتشان پایین‌تر است؛ این‌ها باید مراقب باشند که به مرد فخر نفروشند.

 

حال اگر این زن منت مدرکش را گذاشت و گفت که تو نتوانستی فوق‌لیسانس بگیری ولی من فوق‌لیسانس دارم و یا گفت تو که خانه‌تان در فلان منطقه است و ما در بالا شهر هستیم و یا گفت که پدر تو فلان‌جور است و پدر من‌فلان‌جور یا ثروتش را خواست به رخ بکشد و یا منتی بگذارد که خرج‌های زندگی را من دارم می‌دهم نه تو و یا بگوید هرچه که در این زندگی بوده از من است و اصلاً تو چه داری! این جملات خیلی سنگین است.

 

 

در طرف مقابل، مرد هم باید از جهت دیگری توجه کند که زن را ناراحت نکند. آگاه باشید مرد اگر روی ضعف زیبایی زن دست بگذارد خیلی سنگین است؛ یعنی زیبایی خانم‌ها، نقطه حساسشان است. مثلاً به او بگوید تو چرا دماغت اینجور است یا چرا چشمانت اینگونه است یا چقدر چاقی. اگر این‌ها را به مرد بگویند خیلی به او برنمی‌خورد. ناراحت نمی‌شود و خیلی شخصیتش خرد نمی‌شود اما اگر به زن چنین چیزی گفته شد ضربه روحی سنگینی به او می‌زند.

 

 اگر هم مرد چیزی می‌خواهد بگوید باید در جهت زیباتر شدن زن بگوید نه اینکه او احساس کند که از نگاه همسرش زشت است. مردها حساسیتشان روی عزت نفسشان است؛ روی اینکه آدم بخواهد مرد را بی‌عرضه و ناتوان نشان دهد و یا اینکه از نظر مالی مرد را تحقیر کند. شخصیت مرد با این حرف‌ها خرد می‌شود. خانم‌ها باید مراقب باشند هیچ‌گونه منت‌گذاری به آقایان نداشته باشند.

 

 

🔷 پیامبر (ص) فرمودند: «هر زنی که به دارایی خود بر شوهرش منت بنهد و بگوید که تو از ثروت من می‌خوری، اگر زن تمام آن ثروت را هم در راه خدا صدقه دهد خداوند از او نمی‌پذیرد مگر آنکه شوهرش از او راضی شود». به این میزان خداوند روی این قضیه حساس است؛ نه اینکه خدا طرفدار مردان باشد بلکه خدا طرفدار خانواده است. این منت گذاشتن صمیمیت خانوادگی را از بین می‌برد. 

نویسنده: 

👈 «دکتر امیرحسین بانکی‌پور»